ساعت ck طرح LOVE ساعت ck طرح LOVE دارای هولوگرام شبنم از وزارت صنعت ، معدن و تجارت